ANBI Verklaring

De naam van de instelling: 
Stichting Vrienden van Sonnenborgh

Stichting Vrienden van Sonnenborgh is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30173605.

De stichting heeft een culturele anbi-status en is gevestigd op Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht en daar ook bereikbaar via (030) 820 1420 (dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur) of info@sonnenborgh.nl

Op basis van de culturele anbi-status kunnen giften aan ons binnen de daarvoor aangegeven belastingregels aftrekbaar zijn voor 125%!

De stichting heeft als doel om

  • de band te versterken met en tussen personen die belang stellen in Sonnenborgh - museum & sterrenwacht en de bekendheid van Sonnenborgh onder het publiek te vergroten;
  • geldmiddelen te genereren ten behoeve van het exploiteren en functioneren van Sonnenborgh zoals voor tentoonstellingen en bijzondere projecten.

Beleidsplan 2016
De Stichting Vrienden van Sonnenborgh ondersteunt ook in 2016 Sonnenborgh – museum & sterrenwacht bij projecten en bijzondere activiteiten en zal zich blijven inzetten om de toekomst van Sonnenborgh in het culturele leven van Utrecht te verzekeren. Dit doet het bestuur door in overleg met Sonnenborgh activiteiten te ontwikkelen waaronder vriendenbijeenkomsten aansluitend op de programmering van Sonnenborgh en door gebruik te maken van bestaande netwerken.

Het bestuur stelt zich ten doel het aantal vrienden te vergroten, zowel wat betreft bedrijfsvrienden, onderwijsvrienden als gewone vrienden. Hiernaast wordt er actief meegezocht naar mogelijke sponsors en worden zo mogelijk sponsoractiviteiten ontwikkeld.

Het bestuur beoordeelt aanvragen van Sonnenborgh voor financiële steun bij specifieke projecten die niet uit de reguliere exploitatie bekostigd kunnen worden.

De bestuursleden stellen hun expertise ter beschikking voor vragen van en activiteiten bij Sonnenborgh.

De stichting beheert een fonds op naam, het prof. dr. C.H. Windfonds, gesticht door een particuliere begunstiger en bestemd om de belangstelling voor weer- en klimaatkunde te bevorderen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Dhr. Hans Mellink, voorzitter, organisatieadviseur en interimmanager
  • Mr. Falco Houwer, penningmeester, belastingadvocaat en -adviseur
  • Drs. Beate van Dongen-Crombags, lid, partner marketingadviesbureau
  • Dhr. Peter Eillebrecht, lid, commissaris en adviseur
  • Dr. Jacco Vink, lid, sterrenkundig onderzoeker

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; de stichting heeft geen personeel in dienst.

Klik hieronder voor de:

 

© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//