ANBI Verklaring

De naam van de instelling:
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh

Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh is gevestigd op Zonnenburg 2, 3512 NL, Utrecht. De stichting en daarmee het museum en sterrenwacht is bereikbaar op telefoonnummer (030) 820 1420 (dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00) of info@sonnenborgh.nl.

Sonnenborgh heeft een culturele anbi-status, en is in het handelsregister ingeschreven onder nummer (RSIN) 804158459.

Sonnenborgh wil bijdragen aan de popularisering van de astronomie, klimaat- en weerkunde, ruimteonderzoek en aanverwante wetenschappen. Sonnenborgh wil de beoefening van amateur-astronomie bevorderen. Daarnaast stelt Sonnenborgh zich ten doel het historische bolwerk en het sterrenwachtgebouw te behouden en als huurder te blijven openstellen voor publiek.

Sonnenborgh realiseert bovenstaande door een permanente inrichting van de gebouwen (grotendeels) als museum, door het organiseren van rondleidingen, lezingen, kijkavonden en cursussen voor een breed publiek met als speciale doelgroep hierbinnen kinderen in de leeftijd van circa 8 tot 15 jaar en gezinnen, en voor belangstellenden in sterrenkunde, en door het (mede-) organiseren van culturele activiteiten. In concreto wordt dit jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

In de afgelopen jaren is een meerjarenproces van vernieuwing ingezet dat in 2016 e.v. zal worden voortgezet. Dit betreft zowel het museale aanbod, het educatieve- en voorlichtingsaanbod als de bedrijfsvoering en organisatie. Hierbij speelt het eind 2015 vastgestelde nieuwe museale plan ‘Ver weg komt dichterbij’ een belangrijke rol.

Sonnenborgh werkt actief samen met andere Utrechtse musea (SUM) o.a in het museaal onderwijsaanbod (Cultuur en School) en zal ook actief blijven deelnemen aan algemeen gemeentelijke activiteiten als de Culturele Zondagen en de Open Monumentendag.

Het bestuur bestaat uit:

• Prof. dr. Frank Verbunt, voorzitter, hoogleraar hoge-energie astrofysica Radboud Universiteit Nijmegen

• Dhr. Marcel van der Hooft, penningmeester, zelfstandig adviseur

• Mw. drs. Anka Konings, secretaris, Rabobank Utrecht, Manager Marketing, Communicatie & Coöperatie

• Dhr. ir. Felix Bettonvil, lid, projectmanager Sterrenwacht Universiteit Leiden

• Dhr. Nick Miesen, MSc, lid, Innovation Excellence Manager RDS&I and Technology, AKZO Nobel


De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Er werken ca. 60 vrijwilligers bij Sonnenborgh. Sonnenborgh kent een vrijwilligersbeleid. Het vaste personeel bestaat uit ca. vier (parttime) medewerkers waarvan drie in dienst van de stichting met een eigen regeling (samen 2,0 fte).Naast deze medewerkers zijn er een aantal afroepcontractanten ten behoeve van publieksbegeleiding. De directie is in handen van dhr. drs. Bas Nugteren (5/10 aanstelling), hiertoe gedetacheerd vanuit de Universiteit Utrecht. Zijn beloning is gebaseerd op de cao Nederlandse Universiteiten.

Voor inzage in de jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u  hier klikken

 

© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//