Bezoekvoorwaarden

  • De bezoekers worden geacht zich correct te gedragen en niet zelf de instrumenten en objecten te hanteren, tenzij dit is toegestaan. Beschadigingen dienen terstond gemeld te worden.
  • Bij voorkeur worden jassen en grotere tassen c.q. rugzakken niet mee het museum ingenomen.  Er zijn kapstokken en mogelijkheden om tassen etc. tijdelijk bij de balie achter te laten.
  • De directie van het museum stelt zich niet verantwoordelijk voor enig diefstal van goederen van bezoekers.
  • Roken is in het gehele museum niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.  Hulphonden zoals blindengeleidehonden wel.
  • Fotograferen en filmen is toegestaan mits dit geen commerciële doeleinden dient. Commerciële fotografie en filmen is alleen mogelijk op basis van afspraken met de directie en tegen een nader overeen te komen vergoeding afhankelijk van het doel. 
  • Het museum is niet volledig toegankelijk voor minder validen; in overleg is er echter e.e.a. mogelijk. Sonnenborgh kent vanzelfsprekend een actief gastheerschap hierbij. De telescopen zijn alleen bereikbaar met een trap. Er is geen invalidetoilet. 
  • Aanwijzingen van het personeel (en evt. tijdelijke aanpassing van huisregels) dienen altijd te worden opgevolgd.
 

 

Sonnenwijzer

Bekijk hier de meest recente Sonnenwijzer.
© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//