Missie

Sonnenborgh wil bijdragen aan de popularisering van de astronomie, van de weerkunde en van aanverwante wetenschappen. Sonnenborgh wil de beoefening van amateur-astronomie bevorderen. En verder wil het het historische bolwerk en het sterrenwachtgebouw behouden en blijven openstellen voor publiek.

Sonnenborgh realiseert bovenstaande door een permanente inrichting van de gebouwen, door het organiseren van rondleidingen, lezingen, kijkavonden, cursussen voor een breed publiek en in ieder geval voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van circa 8 tot 15 jaar en voor belangstellenden in sterrenkunde.

Agenda

lees meer >
© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//