Organisatiestructuur

Bestuur en organisatie Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

Sonnenborgh – museum & sterrenwacht, kent een stichtingsvorm met een bestuur. Het bestuur stelt onder andere begroting, jaarverslag, jaarrekening en het protocol administratieve organisatie vast en het museale en het personeelbeleid. Het bestuur wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door een directeur die ook belast is met de dagelijkse leiding. De vaste staf van Sonnenborgh telt vier medewerkers op 2,5 formatieplaats. Verder telt Sonnenborgh ongeveer zestig vrijwilligers: publieksbegeleiders, huismeesters, baliemedewerkers, medewerkers technische dienst.

Sonnenborgh kent een Raad van Advies en wordt verder ondersteund door een Stichting Vrienden van Sonnenborgh.

Sonnenborgh heeft een inhoudelijke samenwerking met het Universiteitsmuseum en kent samenwerking met medewerkers van de Universiteit Utrecht. Sonnenborgh werkt actief samen met de andere Utrechtse musea verenigd in de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM).

Bestuur Stichting Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
prof.dr. Frank Verbunt Voorzitter Hoogleraar hoge-energie astrofysica Radboud Universiteit Nijmegen
dhr. Marcel van der Hooft Penningmeester Zelfstandig adviseur
mw. drs. Anka Konings Secretaris Rabobank Utrecht, Manager Marketing, Communicatie & Coöperatie
Ir. F.C.M. Bettonvil Lid Projectmanager sterrenwacht Universiteit Leiden
dhr. Nick Miesen Lid Innovation Excellence Manager RD&I and Technology AKZONobel
drs. Bas Nugteren Directeur Sonnenborgh

 

Bestuur Vrienden van Sonnenborgh
dhr. Hans Mellink Voorzitter
vacature Secretaris
mr. Falco Houwer Penningmeester
mw. drs. Beate van Dongen-Crombags  Lid
dhr. Peter Eillebrecht  Lid
dr. Sebastiaan J. de Vet  Adviseur
dr. Jacco Vink  Lid
   

Raad van Advies Sonnenborgh
prof.dr. Michiel van den Broeke faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht
prof.dr. Frank Verbunt voorzitter bestuur Sonnenborgh
drs. Niek de Kort voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrekunde
dhr. Hans Mellink voorzitter Bestuur Vrienden Sonnenborgh
prof.dr. Rens Waters scientific and general manager SRON
prof.dr. Gerard van der Steenhoven hoofddirecteur KNMI
prof.dr. Bert van der Zwaan rector magnificus Universiteit Utrecht

   

Download hier het A&O-protocol van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

Agenda

lees meer >
© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//