Jaarverslag & jaarrekening

Jaarverslag 2016

Inleiding

Op donderdag 16 februari 2017 was ik met mijn Sonnenborgh collega’s Aline Harkink en Brechtje van Riel te gast bij het Goed Geld Gala van de Bankgiro Loterij. Hoogtepunt voor ons die avond was de fraaie cheque die wij in handen gedrukt kregen voor Sonnenborgh ter grootte van € 250.000. Een feestelijk gevoel want wanneer hou je nu zo’n bedrag in handen? En het was ook feestelijk omdat dit het essentiële sluitstuk was van de financiering van onze nieuwe museale inrichting. Een financiering waarbij we (in 2016) zestien verschillende partijen en fondsen hadden benaderd om steun voor ons nieuwe museale concept ‘Ver weg komt dichterbij’. En alle zestien hebben hun steun toegezegd! Waarmee we de benodigde (bijna) € 600.000 hebben verworven. Dat zestien verschillende partijen ons hun royale steun hebben toegezegd, sterkt ons in ons vertrouwen dat Sonnenborgh op de goede weg is en dat er brede steun is voor onze ambitie, namelijk het informeren en enthousiasmeren van het algemeen publiek en met name jongeren voor sterren- en weerkunde. Want te midden van overleggen, businessplan, museale concepten, vriendenwerving, fondsenwerving en andere activiteiten, staat dit altijd voorop.

De lijn die Sonnenborgh al jaren voert, is die van stapsgewijze verbetering en vernieuwing. Vele stappen zijn al gezet, maar Sonnenborgh is zeker nog niet klaar. 2016 stond sterk in het teken van de toekomst. Hard is er gewerkt aan het uitvoeren van het ‘Businessplan 2015-2017’ dat mogelijk was gemaakt door gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, het KF Hein Fonds Monumenten en de Vrienden van Sonnenborgh. Veel is gedaan in 2016, zo werden de bouwtechnische verbeteringen afgerond, de voorbereidingen voor de nieuwe website getroffen, het nieuwe educatieve programma draaide met succes een eerste jaar, en het nieuwe museale concept kwam gereed op basis waarvan we fondsen en partijen benaderden voor steun. En met succes.

Maar in 2016 was niet alles toekomst. Zoals nog in het vorig jaarverslag gemeld, moesten wij vroeg in het jaar afscheid nemen van onze voorzitter, Roel Gathier, die geheel onverwacht overleed. Sonnenborgh zal hem altijd in dierbare herinnering koesteren; een bijzonder plezierig mens en een krachtig bestuurder die veel voor Sonnenborgh heeft gedaan.

Bas Nugteren
Directeur Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

Download hieronder het complete jaarverslag (klik op de omslagafbeelding)

Agenda

lees meer >
© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//