Bastion gebouw

Bastion Sonnenborgh

Het bastion Sonnenborgh is één van de best bewaarde bastions in noordelijk Europa. Het is in 1552 gebouwd in opdracht van keizer Karel de Vijfde. Hij wilde de stad Utrecht verdedigen tegen een nieuw wapen: het verrijdbare kanon. Daarom liet hij de stadsmuren versterken met vier bastions. Van de vier bastions is alleen Sonnenborgh nu nog bijna helemaal intact.

Restauratie
Vanaf de negentiende eeuw werd het bolwerk niet meer gebruikt. Een groot deel raakte onder de aarde bedolven en de mensen vergaten dat het er was. Tussen 1998 en 2003 hebben archeologen het bastion uitgegraven en hersteld. De toegangspoort kwam als eerste weer tevoorschijn. En ze ontdekten nog meer bijzonders, zoals de overblijfselen van een hortus medicus uit de zeventiende eeuw en een chemisch laboratorium van rond 1700.

Hoofdpoort Poterne Bovenste Noordelijke Kazematten Poterne Bovenste Zuidelijke  Kazematten Kruisgewelf Terreplein Sterrenwacht Sterrenwacht Sterrenwacht
© 2019 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//